duminică, 13 aprilie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 12024 ha
Intravilan: 398 ha
Extravilan: 11626 ha
Populatie: 4890
Gospodarii: 1940
Nr. locuinte: 1868
Nr. gradinite: 4
Nr. scoli: 5
Numele localitatilor aflate in administratie: Buia, Boarta, Ştenea, Petiş, Mighindoala
Asezarea geografica:
Aşezată la 33 km de Sibiu, 28 km de Mediaş, la intersecţia râului Visa cu Calva
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Comerţ
Prestări servicii
Producţie
Obiective turistice:
Castelul Tobias - Boarta
Biserica evanghelică Şeica Mare
Castelul Mihai Viteazu - Buia
Evenimente locale:
Zilele comunei, în data de 31 mai
Facilitati oferite investitorilor:
Terenuri agricole
Locuinţe
Infrastructură - cale ferată, drum naţional, drum judeţean, telefonie automată, cablu TV, gaz metan, curent electric
Proiecte de investitii:
Canalizare menajeră
Apă potabilă în Şeica Mare şi Poarta
Construcţie pod din beton armat peste râul Calva în satul Buia
Construire pod din beton armat peste pârâul Popii la Şeica Mare
Construcţie bază sportivă tip I
Asfaltare străzi intravilane în localitatea Şeica Mare
Canalizare sat Boarta
Spaţii verzi
Amenajare teren minifotbal cu gazon sintetic
Construire cămin cultural în localitatea Ştenea
Reabilitare drum comunal - Ştenea